Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ PLEIKU

 

Trung tâm y tế thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: Số 17 Trần Quốc Toản, Phường Yên Đỗ - Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: Fax: (059) 3887033

Email: ttytpleiku@gialai.gov.vn

 

 ​