Văn bản pháp quy
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
Điều kiện tìm kiếm
Ký hiệu văn bản  
 
 
Danh sách văn bản

Tổng số bản ghi:8

STT Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày đăng tải Người ký Tình trạng văn bản
1 1373/KH-SYT Kế hoạch triển khai Cơ sở y tế "Xanh-Sạch-Đẹp" trên địa bàn tỉnh Gia Lai 05/10/2016 05/10/2016 Kế hoạch tài chính Còn hiệu lực
2 1020/SYT-NVD V/v tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn gốc của dược liệu, vị thuốc YHCT 02/08/2016 02/08/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực
3 1020/SYT-NVD V/v tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn gốc của dược liệu, vị thuốc YHCT 02/08/2016 02/08/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực
4 1020/SYT-NVD V/v tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn gốc của dược liệu, vị thuốc YHCT 02/08/2016 02/08/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực
5 1020/SYT-NVD V/v tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn gốc của dược liệu, vị thuốc YHCT 02/08/2016 02/08/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực
6 1020/SYT-NVD V/v tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn gốc của dược liệu, vị thuốc YHCT 02/08/2016 02/08/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực
7 1032/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện Thông tư số 14/2016/TT-BYT 02/08/2016 02/08/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực
8 1020/SYT-NVD V/v tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn gốc của dược liệu, vị thuốc YHCT 02/08/2016 02/08/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực