Giới thiệu về TTYT Pleiku
TRUNG TÂM Y TẾ PLEIKU - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1/ Năm 1990:  Trung tâm y tế thị xã Pleiku ( nay là trung tâm y tế Tp Pleiku ), được thành lập theo QĐ số : 390/QĐ-UB/TC ngày 01 tháng 10 năm 1990 của UBND thị xã Pleiku, ( trêncơ sở Phòng y tế thị xã Plieku) với sự hợp nhất gồm: Đội VSPD - SR; Phòng khám đa khoa; TT dịch vụ sinh đẻ kế hoạch; Nhà hộ sinh khu vực; Hội YHDT; Bệnh viện thị xã và 14 trạm YT xã phường.
+ Với tổng số CBCC-VC : 120 người
Gồm : Ban giám đốc; 02 phòng chức năng ( KHTH&TCHC); Đội VSPD; Đội CSBMTE&KHHGĐ; Bệnh viện thị xã và 14 trạm YT xã phường
+ Đến năm 1993 : Thành lập 02 phòng khám khu vực trực thuộc (PKKV Trà Bá & Chư Á)
2/ Năm 2005 : Được chi tách thành các đơn vị : Phòng y tế và 23 trạm y tế xã, phường; TT y tế dự phòng TP Pleiku và Bệnh viện đa khoa TP Pleiku thành lập theo quyết định số: 112/2005/UBND ngày 05/9/2005 của UBND tỉnh Gia Lai; Với Bệnh viện có TSCBCC-VC : 55 người.
3/ Năm 2008: Thành lập trở lại TTYT theo quyết định số: 431/QĐ-UBND ngày 31/7/2008, của UBND tỉnh Gia Lai, trên cơ sở Bệnh viện đa khoa cấp huyện; TTYTDP cấp huyện và các trạm y tế xã.
+ Với TSCBCC-VC: 172 người.
Gồm BGĐ; 02 phòng chức năng(KHTH&TCHC); Bệnh viện đa khoa TP; Ban YTDP và 23 trạm YT xã, phường.
+ Đến tháng 10/2011: TSCBCC-VC :242 người và 34 CB hợp đồng ngoài BC.
4/ Tháng 04/2012: TTYT TP Pleiku bàn giao về Sở Y tế tỉnh Gia Lai quản lý ( theo QĐ số 74/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Gia Lai
+ Tổng số CBCC-VC :242 người và 34 HĐ ngoài biên chế
5./ Lãnh đạo trung tâm y tế qua các thời kì:
- Nguyễn Công Nhân - Giám đốc ( chuyển công tác đến Sở Y Tế Gia Lai năm 2006 )
- Nguyễn Tự Tín - Giám đốc (22/6/2006)
- Đoàn Nguyên Lộc - PGĐ ( nghĩ việc năm 2009)
- Mạc Văn Thắng - PGĐ ( chuyển công tác đến TTBMTE tỉnh Gia Lai 1997)
- Vũ Thị Lan - PGĐ ( Nghỉ hưu năm 2002)
- Đặng Phước Toàn - PGĐ ( năm 2008)
6/ Thành tích đã đạt được:
- Thực hiện nghiên cứu 01 đề tài khoa học (Ngoại) cấp Tỉnh (năm 2012-2015 hoàn thành nghiệm thu)
- Hoàn thành thanh toán bệnh bại liệt năm 2000- Bộ y tế tặng bằng khen về công tác TCMR
- Hoàn thành thanh toán bệnh phong năm 2015.