Thông tin liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ PLEIKU

 

Trung tâm y tế thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: Số 02 Trần Quốc Toản - Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: Fax: (059) 3824409

Email: ttytpleiku@gialai.gov.vn