Khoa CĐHA-XN

I.Giới thiệu chung:

Khoa CĐHA-XN được thành lập vào tháng 09 năm 2015 từ khoa khám bệnh Trung Tâm Y Tế thành phố Pleiku.

Khoa CĐHA-XN là khoa cận lâm sàng thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và các kỹ thuật xét nghiệm,đo đọc điện tâm đồ,chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám Đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về tổ chức thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và các kỹ thuật xét nghiệm trong bệnh viện.

II.Nhân sự:

-Trưởng khoa:             BSCK1.Nguyễn Công Khoa

-Hành chính khoa:       KTV.Phan Thị Diệu Huyền

-Tổng số nhân viên trong khoa: 15 nhân viên

III.Chức năng ,nhiệm vụ:

*Chức năng:

-Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học,sinh hóa,vi sinh,giải phẩu bệnh(pap’smear)…

-Sử dụng các thiết bị y tế để đánh giá các cơ quan: điện tâm đồ

-Thực hiện các kỹ thuật hình ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị bằng các thiết bị y tế như X.quang,siêu âm,CTSCANNER…

*Nhiệm vụ:

-Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa cận lâm sàng và tổ chức tiếp đoán người bệnh theo quy chế công tác khoa khám bệnh.

-Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quản lý chất lượng xét nghiệm theo quy định.

-Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm,sắp xếp các buồng máy liên hoàn,hợp lý đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.

-Liên hệ chặt chẽ với khoa lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm,chẩn đoán hình ảnh,thăm dò chức năng.

-Có kế hoạch dự trù hóa chất vật tư tiêu hao,sinh phẩm để phục vụ công tác khám chữa bệnh của khoa.

-Kiểm tra sát sao việc thực hiện kỹ thuật xét nghiệm,kỹ thuật chụp X.quang,CTSCANNER,siêu âm chẩn đoán… và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sỹ trong khoa,đảm bảo kết quả chính xá,đúng thời gian

-Đôn đốc kiểm tra việc sử dụng ,bảo quản thiết bị,thực hiện các chế độ bảo hộ lao động pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ,kiểm tra liều kế của từng người trong khoa theo quy định.

IV.Định hướng phát triển:

-Trong những năm tiếp theo khoa CĐHA-XN phấn đấu tiển khai nhiều kỹ thuật mới trong đó gồm những kỹ thuật xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh để đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân đến khám tại Bệnh Viện Thành Phố Pleiku.