Phòng Tổ Chức - Hành Chính

1Lịch sử hình thành

Cùng với sự phát triển của Trung tâm y tế, phòng TC-HC được thành lập từ những ngày đầu thành lập. Thời kỳ đầu có 5 cán bộ viên chức. Năm 2016, phòng tổ chức hành chính có 9 cán bộ viên chức.

2. Nhân sự :

gồm có 9 đồng chí.

Trong đó : Đ/ C Nguyễn Bá Lý trưởng phòng chịu trách nhiệm lãnh đạo tổ chức nhiệm vụ là tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về công tác cán bộ, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước cũng như của ngành đối với cán bộ viên chức, người lao động trong trung tâm.

Đồng chí : Lưu Thị Kim Oanh

Chịu trách nhiệm lãnh đạo hành chiính quản trị có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về đảm bảo thực hiện đúng quy chế. Đồng thời đảm bảo công tác hậu cần , tổng hợp dự trù. kiểm tra giám sát bảo dưỡng sửa chữa các công trình nhà cửa của Trung tâm và một số nhiệm vụ khác.

3. Hoạt động của phòng

Bộ phận Văn Thư luôn đảm bảo công văn đi, đến, chế độ bảo mật, lưu trữ.

Bộ phận lái xe luôn đảm bảo luôn đảm bảo công tác trực gác cấp cứu 24/24 đảm bảo phản ứng nhanh khi có lệnh.

Công tác an ninh trật tự luôn được đạt lên hàng đầu.

Với sự đoàn kết thống nhất của cán bộ viên chức phòng tổ chức hành chính , được sự lãnh đạo của Đảng uỷ , chi bộ phòng TCHC đã có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của trung tâm.Hàng năm phòng tổ chức hành chính được đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.