Danh mục TT 43 Sở phê duyệt

07/12/2016 15:55

I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC TT MÃ DANH MỤC DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT    1 2 3 A B C D     A. TUẦN HOÀN          1 1 Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại...

Xem tiếp
Loading

Trung tâm Y tế TP. Pleiku: Nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho nhân dân