Tra cứu mã thẻ các đơn vị tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/12/2016 09:16

64 Tỉnh Gia Lai   STT TØnh M· tØnh M· BV Tªn bÖnh viÖn Ghi chó 1 Gia Lai 64 002 Trung t©m y tÕ Ch­p¨h   2 ...

Xem tiếp
Loading

Trung tâm Y tế TP. Pleiku: Nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho nhân dân